Công ty Thiết kế và Đầu Tư Tổng Hợp Chera

Công ty Thiết kế và Đầu Tư Tổng Hợp Chera

Công ty Thiết kế và Đầu Tư Tổng Hợp Chera

CHERA DESIGN LÀ CÔNG TY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN CHERA GROUP

Chuyên về hoạch định chiến lược hình ảnh, xây dựng bộ quy chuẩn thương hiệu và truyền thông thương hiệu.

Đến với Chera Design, thương hiệu luôn nhận được giải pháp toàn diện về hình ảnh và cảm xúc thị giác để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô tiếp cận với khách hàng.

Khi tư duy sáng tạo thẩm mỹ có thể song hành cùng tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp, Chera Design tự hào đã và đang chắp thêm ngoại lực, tâm lực cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, mang thương hiệu Việt bay xa hơn trên thương trường quốc tế. 

our service
branding
packaging
01. Test dữ liệu 1

Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 

02. Test dữ liệu 2

Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 

03. Test dữ liệu 3

Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 

Website
01. Test dữ liệu 1 Website

Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 Test dữ liệu 1 

02. Test dữ liệu 2

Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 Test dữ liệu 2 

03. Test dữ liệu 3

Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 Test dữ liệu 3 

our project
our process

NGHIÊN CỨU PHân TÍCH
 • Nghiên cứu nội tại doanh nghiệp. Vị thế cạnh tranh | tầm nhìn | triết lý
 • Nghiên cứu xu hướng thị trường. Xu hướng | đối thủ | hình ảnh tiếp cận phù hợp
 • Nghiên cứu khách hàng mục tiêu. Nhân khẩu học | hành vi | nhu cầu 
TƯ VẤN XâY DỰNG CHIẾN LƯỢC HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
 • Định hướng phong cách toàn diện cho bộ nhận diện thương hiệu dựa trên lợi thế cạnh tranh.
 • Tư vấn kế hoạch triển khai hình ảnh thương hiệu.
 • Tư vấn xây dựng bộ quy chuẩn thương hiệu
THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
 • Xây dựng bộ guideline thương hiệu. Font | logo | slogan | brand name | màu sắc | mẫu định dạng
 • Thiết kế các ấn phẩm thương hiệu. Leaflet | brochure | flyer | company profile
THỰC HIỆN QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU
 • Văn bản hóa bộ quy chuẩn thương hiệu

 

 • Quy chuẩn hóa logo | bộ ấn phẩm theo chuẩn mực thiết kế và in ấn
TRIỂN KHAI THƯƠNG HIỆU
 • Đào tạo nội bộ Huấn luyện về quy cách sử dụng bộ nhận diện thương hiệu cho lãnh đạo và nhân sự
 • Bàn giao Bàn giao bộ quy chuẩn thương hiệu
 • Bảo trì, bảo hành Điều chỉnh, sửa chữa lại thiết kế theo nhu cầu và mong muốn phát sinh của khách hàng. 
we are
chera design
our team
our client

Design and accompany with more than 500 customers. Has brought all the above businesses closer to customers. Helping brands become more famous, better revenue

Design and accompany with more than 500 customers. Has brought all the above businesses closer to customers. Helping brands become more famous, better revenue